Management Consultancy

Program, Interim, Change & Project management

Omdat vooruitgang zonder verandering onmogelijk is.

Je wilt vandaag niet werken met de inzichten van gisteren, maar je kan ook nog niet werken met de techniek van morgen.
Hoe ga je het beste om met veranderingen van doelstellingen, processen en technologieën binnen je organisatie? Hoe implementeer je de juiste strategieën om verandering te bewerkstelligen, beheersbaar te maken en te houden? Hoe help je de mensen in je organisatie om zich aan de veranderingen aan te passen? Een passend antwoord op deze vragen zorgt ervoor dat een veranderproces efficiënt en effectief verloopt. Daarnaast werkt een juiste aanpak van change management acceptatieverhogend bij alle betrokkenen en daarmee stijgt de slagingskans van de verandering.

 

Wat kan je organisatie verwachten van het change management door een professional van newITera?
Onze mensen denken buiten gebaande paden, zijn scherp analytisch, relatiegedreven en communicatief sterk. Zij slagen erin alle betrokkenen op een open en constructieve manier te laten communiceren en samenwerken. Zij managen verwachtingen, leggen eventuele pijnpunten snel bloot, zijn uiteraard scherp op de voortgang en zorgen voor een prettige en correcte begeleiding van het gehele veranderproces.

newITera.
Wij stellen de juiste vragen.
Heb je een vraag aan ons?