Selecteer een pagina

Omdat niemand alles zelf kan.

Eén ding staat vast. Alles is aan verandering onderhevig. Altijd en overal. Dat geldt voor iedere organisatie. Zeker die organisaties die zich begeven in de transitie naar of binnen de digitale wereld van nu.

De helpende hand

Organisaties moeten snel op veranderingen kunnen inspelen om hun succes te kunnen continueren en verder uit te bouwen. Bij grote veranderingen en complexe vraagstukken lukt het niet altijd dit intern op te lossen. Dan is het goed te zoeken naar een ontbrekende kennis of expertise van buitenaf. newITera is door het inzetten van onze ervaren en gedreven consultants jouw ideale partner.

 

Om organisaties goed te kunnen adviseren en te begeleiden in verandertrajecten is – naast hoogstaande kennis van bedrijfsprocessen – kennis van IT onontbeerlijk. newITera heeft beide in huis. Mede daarom kiezen steeds meer organisaties voor newITera Management Consultancy.

Blik naar voren door te leren van het verleden

Is er dan geen constante factor in dit verhaal? Jazeker wel, onze drive om organisaties vooruit te helpen, jouw succes voort te zetten en verder uit te bouwen. Door uitdagingen te inventariseren, te doorgronden, aan te pakken en op te lossen, verbetert de dynamiek binnen jouw organisatie. Hoe we dat doen? Onze mensen zijn zeer ervaren, gedreven, soms een tikkeltje eigenwijs, maar altijd oplossings- en resultaatgericht.

Analytics Strategy

Omdat iedereen in de toekomst wil kunnen kijken.
Aan de hand van een volledige en weldoordachte strategie ontwerp je jouw analytics architectuur die de basis vormt van de analytics-activiteiten.

Doen we graag, zijn we goed in.

Een aantal vragen…

Om een complete inventarisatie van je analytics strategie te kunnen maken, moeten we eerst de nodige informatie boven water zien te krijgen.

Wat wil je precies weten? Voor welk doel? Aan welke informatie hebben de verschillende onderdelen van je organisatie behoefte? Wat moet je daarvoor meten? Waar haal je de meest relevante data vandaan? Hoe ga je het geheel structureren en inrichten?

In de cloud? On site? Wie doet dat voor je? Hoe voldoe je hierbij aan de GDPR-regelgeving? Wie heeft toegang tot welke informatie? Hoe snel wil je toegang hebben tot de juiste informatie? Wat zijn hiervan de kosten? Hoe optimaliseer je het gebruik? Hoe zet je je data om tot samenhangende, inzichtelijke en bruikbare informatie?

Eén antwoord: newITera!

Alle kennis die nodig is om een passende strategie te ontwerpen, ontwikkelen en in te richten heeft newITera in huis. Alle ingrediënten om de meest passende infrastructuur te bouwen. Alle knowhow om de juiste data te verzamelen, interpreteren en vertalen tot waardevolle informatie. Alle expertise en passie om een ingewikkeld traject succesvol te begeleiden. Alle kennis om onze opdrachtgever te ontzorgen en te voorzien van de meest relevante informatie die je helpt bij het vergroten van jouw succes. Of je vraag nu relatief eenvoudig is, of dat je je organisatie wil optuigen voor Industry 4.0, newITera is er voor jou.

Big Data

Omdat groter in dit geval wél beter is.
Informatie verkregen uit data vormt de kern van het nemen van zakelijke beslissingen: het data-driven decision making.

Er wordt steeds meer informatie ingewonnen die vaak uit een veelheid van bronnen komt. Daardoor past deze data niet meer in een eenvoudige database. Die steeds toenemende hoeveelheid data moet worden ingepast in datasets om een goede analyse mogelijk te maken. Als dat het geval is, spreken we van Big Data.

De zes V’s van Big Data

  1. Volume (Wat is de hoeveelheid data?
  2. Variety (Wat is de diversiteit van de data; waar komt deze vandaan en in welke mate is deze gestructureerd?)
  3. Velocity (Met welke snelheid kan de data worden gegenereerd en verwerkt?)\
  4. Value (Wat is de waarde van de data?)
  5. Veracity (Hoe betrouwbaar en nauwkeurig zijn de verschillende types data?)
  6. Variability (Hoe variabel is de structuur van data?)

 

De vier vormen van Analytics:

  1. Descriptive analytics behandelt de vraag wat er in het verleden gebeurd is en maakt een statistische beschrijving van je data, zodat je hierin patronen kunt vinden.
  2. Bij Diagnostic analytics gebruik je statistiek om uit te zoeken waarom iets gebeurd is.
  3. Bij Predictive analytics zet je statistiek in om op basis van data iets in de toekomst te voorspellen.
  4. Prescriptive analytics gaat over het geautomatiseerd vinden van de beste oplossing, optie of keuze op basis van de informatie die uit je data tevoorschijn is gekomen.

"Today is your opportunity to build the tomorrow you want."

- Ken Poirot

"Never start a business just to make money, Start a business to make a difference."

"A person who feels appreciated will always do more than what is expected."

Data Management

Omdat je data zich zelf niet ordent.
De juiste data + de juiste technologie + de juiste interpretatie = de meest waardevolle informatie.

Maar hoe manage je je data zo, dat deze altijd actueel, relevant, veilig en bruikbaar is? Om je data goed te kunnen onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen, moet deze correct worden gecontroleerd, gemonitord, aangepast op mutaties en verrijkt met nieuwe bronnen. Alleen op deze manier is je data betrouwbaar en op het juiste moment (of zelfs continu) beschikbaar voor het uitvoeren en verbeteren van bedrijfsprocessen, het nemen van managementbeslissingen en voor het bijsturen van de huidige koers of het uitzetten van een nieuw te varen koers.

Het verzamelen van data is niet zo ingewikkeld.

Het verzamelen van de juiste data en deze zo verwerken en interpreteren dat de informatie die hieruit voortkomt bruikbaar is voor operationele én strategische doelstellingen, dat is de kunst.

Enterprise Integration

Omdat je er dan wel een touw aan vast kunt knopen.

Hoe verbind je bestaande en nieuwe systemen op een efficiënte en correcte manier, zodat ze optimaal samenwerken.

 

Hoe knoop je alles zo aan elkaar dat het een overzichtelijk en uiterst doeltreffend geheel wordt, waaruit je zo eenvoudig mogelijk de juiste data genereert? In veel gevallen wordt data tegenwoordig verzameld in een data lake, een omgeving waarin de data van verschillende systemen en bronnen samenkomt. Natuurlijk is het zaak ervoor te zorgen dat de nieuwe data die je verzamelt in je lake goed geïntegreerd wordt met je bestaande systemen. Daarnaast moet je je lake goed beheren om te voorkomen dat het een data swamp wordt, waarin alle zorgvuldig verzamelde informatie langzaam wegzakt in de modder en niet meer bruikbaar is.

Onze consultants helpen je graag bij het ontrafelen van je huidige systeemlandschap, analyseren waar nieuwe bruggen moeten worden gebouwd en welke knopen moeten worden doorgehakt.

Proud partner of:

newITera.
Wij stellen de juiste vragen.