SAP Consultancy

De ervaring van onze medewerkers ligt grotendeels op het gebied van SAP en deze ervaring is opgedaan tijdens intensieve consultancytrajecten bij grote, nationaal en internationaal opererende organisaties.

SLT SAP Landscape Transformation

Challenge / Uitdaging
Reguliere SAP gebruikers geven steeds meer en meer aan dat er behoefte is data uit reguliere SAP omgevingen te hergebruiken. In het verleden hebben andere partijen zich er al op toegelegd aan deze vraag te voldoen.
Door de introductie van SLT (SAP Landscape Transformation) introduceert SAP een mogelijkheid data uit zijn SAP omgeving door te zetten naar een Hana Enterprise omgeving.  Hana Enterprise kan daardoor real-time data presenteren aan de business.

Wat is het?
Zoals is gezegd, zorgt SLT voor het doorzetten van data uit een ECC (of andere) omgeving, naar een Hana enterprise omgeving.  Een separaat, aanvullend, SAP systeem is nodig (Netweaver op ABAP stack), om de replicatie te ondersteunen. Dit systeem is in staat maximaal vier ontvangende systemen te bedienen. Belasting van SLT, en daaraan gerelateerd het aantal ontvangende systemen dat hij kan bedienen, is mede afhankelijk van de hoeveelheid te repliceren tabellen (en data).

In principe gebeurt de koppeling met het bronsysteem door middel van een RFC connectie. Op de SLT server draaien batchprocessen die de replicatie (het ophalen van data) uitvoert en deze op basis van een database connectie doorzet naar Hana.

Om niet al te veel overhead op het bronsysteem te leggen, wordt gezorgd dat de belasting zo laag mogelijk is. Het ‘laag’ houden van de belasting wordt gerealiseerd door het repliceren van alleen gemuteerde data. Om hiertoe te kunnen starten, moet een aantal stappen worden doorlopen, die allen hun impact hebben.

De te repliceren data moet de volgende fasen doorlopen:

 • Initiële fase, waarbij de infrastructuur per te repliceren tabel wordt klaargezet;
 • Initiële load fase, betreft het letterlijk kopiëren van de tabel naar Hana;
 • Reguliere load fase, betreft het bijhouden van de data in de Hana omgeving.

Uitleg van de verschillende fasen:
Initiële fase
In deze fase is het al noodzakelijk dat RFC koppeling bestaat tussen SLT en ECC en de connectie tussen SLT en Hana enterprise (deze moet dus voor de initiele fase aangelegd zijn). Daarbij moet in het SLT systeem en het bronsysteem de plug-in aanwezig zijn, die de replicatie ondersteunt (betreft DMIS 2011). Hiermee zijn de noodzakelijke programma’s / tabellen ingespeeld die de setup en roll-out ondersteunen. Door het aangeven dat een tabel moet worden gerepliceerd, worden de volgende acties in de bron en het ontvangende systeem doorgevoerd:

 • Er wordt programma logica in het bronsysteem aangemaakt;
 • Er wordt een logtabel aangemaakt. De logtabel is gebaseerd op de primairy key:  het moet altijd een tabel met een primairy key zijn;
 • Er wordt een trigger in de database gemaakt die de logtabel bijwerkt in geval van een mutatie;
 • De logtabel is een gegenereerde naam met aan het einde een nummer verwerkt;
 • Replicatie objecten zijn niet transporteerbaar.

Initiële load fase
Nadat logica in het bronsysteem is aangelegd, moet de volledige tabeldata worden gerepliceerd naar Hana. Als consequentie van de fase, worden ook meteen de mutaties in de logtabel bijgehouden. Voor een kleine tabel is dit makkelijk te doen. Repliceren van grote tabellen vergt voorwerk en heeft impact op de latency.

Reguliere load fase (continu)
De tabel is doorgezet naar Hana en de changes (delta’s) worden nu alleen nog maar gerepliceerd. Hiertoe dienen de batchprocessen van de SLT constant te draaien.

SLT voert te allen tijde de acties uit, ook als tabellen verwijderd worden. Hierdoor worden logica en afhankelijkheden verwijderd uit ECC / SLT / Hana.
Er is eigenlijk ook een pre fase, maar dat wordt hier niet gedocumenteerd.

Consequenties van SLT zijn:

 • Een extra SAP omgeving voor dedicated replicatie die up to date gehouden dient te worden;
 • Aanvullende add-on in SAP die bijgewerkt moet worden (in het bronsysteem en de SLT en eventueel ontvangende systemen);
 • Aanleggen van de logtabel met de trigger in het bronsysteem zorgt nu voor een additionele groei in het bronsysteem. Langdurige downtijd van de SLT omgeving kan dus een ongewenste groei geven in het ECC systeem.

Een eigen tablespace kan voorkomen dat de logtabellen de reguliere omgeving niet beïnvloeden:

 • Er zit geen echte noodstop in het bronsysteem die de SLT replicatie stopt /opruimt.  De daarvan afgeleide consequentie is dat bij langdurig afwezig zijn van de replicatie, alles opnieuw zal moeten worden opgebouwd;
 • Door het maken van een database trigger, gebaseerd op de primaire sleutel, worden mutaties op de velden in het bronsysteem geblokkeerd (zijn speciale notes voor);
 • Een system refresh van een acceptatieomgeving heeft nu consequenties: de mapping tussen de omgeving(en) moet goed blijven.

 

SAP Consultancy | SLT SAP Landscape Transformation | Newitera