SAP Consultancy

De ervaring van onze medewerkers ligt grotendeels op het gebied van SAP en deze ervaring is opgedaan tijdens intensieve consultancytrajecten bij grote, nationaal en internationaal opererende organisaties.

Architectural Solutions

Uw uitdaging
Een toename van uw datavolume leidt tot haperende rapportages of responstijden die veel te ver oplopen. De gegevens die worden verzameld, kunnen onderverdeeld worden naar twee ‘functionele’ types. De eerste soort betreft de actieve data. Dit betreft gegevens die regelmatig worden geraadpleegd of nog gewijzigd worden en die worden gebruikt in actuele rapportages. De tweede soort bevat historische gegevens of passieve data, die niet regelmatig opgevraagd worden en een meer statistische status hebben. Het ophalen van de passieve data in een actieve rapportage is onnodig, omdat die gegevens veel meer gebruikt worden voor trend analyses of feitenonderzoek over een langere periode. Het is niet altijd mogelijk dit te vermijden, omdat er een tijdspad is waarin actieve data meer en meer passief worden. Als infocubes ook aangeduid zijn als ‘worden gebruikt’ in de BIA, dan worden de statistische data ook opgeslagen in de BIA, hetgeen een onnodige claim legt op de opslag in de accelerator.

Een strategie voor de oplossing van uw uitdaging
Het verplaatsen van historische data resulteert in een afgenomen database groei, terwijl de rapportagefunctionaliteit uitgebreid kan worden. Zoals is aangegeven, kan ook de functionaliteit van de BIA worden uitgebreid, omdat er meer verschillende infocubes kunnen worden opgeslagen. Een door SAP ter beschikking gestelde methode voor het verplaatsen van historische data is archivering. Voor een BI systeem is de traditionele archiveringsstrategie van SAP echter niet flexibel genoeg (gegevens worden opgeslagen in bestanden op een fileserver). Wijzigingen van de infocubes of structuren resulteren erin dat gearchiveerde gegevens niet meer opgevraagd kunnen worden (of met moeite en de nodige problemen), terwijl de rapportages (die ook gebruik maken van gearchiveerde gegevens) steeds langer draaien. Dit betekent in de praktijk doorgaans dat BI-gegevens niet gearchiveerd worden. SAP heeft samen met partners (zoals PBS) een nieuw concept ontwikkeld om op een flexibelere manier om te gaan met zowel actieve als passieve gegevens.

De flexibele oplossing door middel van nearline storage
De gegevens worden opgedeeld in twee categorieën: passieve gegevens die gearchiveerd kunnen worden en actieve gegevens die online beschikbaar moeten zijn. De statistische gegevens worden niet gearchiveerd naar een bestand, maar worden opgeslagen in een aparte database (Sybase IQ), die door middel van een RFC-verbinding benaderbaar is. Deze oplossing heet nearline storage (NLS) en is geïmplementeerd in SAP BI. In de Sybase IQ database worden de gegevens column based opgeslagen, hetgeen een veel hogere compressie tot gevolg heeft, omdat zeer veel repetitieve gegevens weggelaten worden.

Wijzigingen in de infocube (het toevoegen van kolommen of aanpassen van een definitie) vormen geen belemmering voor de reeds gearchiveerde gegevens, omdat deze worden gerestored in SAP BI en na het aanpassen van de infocube weer worden terug gepushed naar de Sybase IQ omgeving. Doordat de gegevens column based worden opgeslagen en zelf in het geheugen beschikbaar zijn, kunnen de gegevens zeer snel opgevraagd worden. Het gebruik van de BIA is nu ook effectiever, omdat de infocubes verlost zijn van alle niet-actieve data. Het toegewezen geheugen op de BIA is hierdoor minder en dit resulteert in de mogelijkheid om meer infocubes in de BIA te kunnen opslaan.

Bent u geïnteresseerd in wat nearline storage voor uw bedrijf kan betekenen? Onze experts komen hier graag met u over van gedachten wisselen. Ze zijn als geen ander in staat ervoor te zorgen dat de maximale mogelijkheden worden benut en zij zullen voorkomen dat u last krijgt van uitdagingen die er zijn met een dergelijke oplossing.

SAP Consultancy | Architectural Solutions | Newitera