SAP Consultancy

De ervaring van onze medewerkers ligt grotendeels op het gebied van SAP en deze ervaring is opgedaan tijdens intensieve consultancytrajecten bij grote, nationaal en internationaal opererende organisaties.

Security

Beveiliging van SAP systemen is een complexe zaak omdat het gaat over meerdere lagen.
Vaak wordt gedacht dat alleen functiescheiding tussen gebruikers van belang is. Daarnaast speelt technische configuratie van het SAP systeem, de kwaliteit van de custom ABAP code en de configuratie van de infrastructuur een grote rol.

Een tool die dit samen maar juist ook afzonderlijk kan beveiligen, is SAST GRC Suite (www.sast-grc-suite.nl).
Wat SAST uniek maakt, is dat het koppelingen heeft naar externe SIEM applicaties en het kan ontdekken of iemand direct of indirect data steelt.

 

Toepassingsvoorbeelden van SAST in bekende bedrijfssituaties

Gegevenslekken in SAP waar mailfilters geen antwoord op hebben. (.pdf 234kb)

Verborgen tunnels naar het SAP systeem (.pdf 318kb)

Security Radar – Onder de radar bij SAP (.pdf 458kb)

Effectieve SAP SoD controle
(.pdf 260kb)

Kraken van SAP password hashes
(.pdf 624kb)

Het ontstaan en oplossen van datalekken

Waarom we datalekken zelf veroorzaken (.pdf 436kb)

Agenda Autoriteit Persoonsgegevens

Een datalek melden bij Autoriteit Persoonsgegevens

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

SAP Consultancy | Security | Newitera