SAP Consultancy

De ervaring van onze medewerkers ligt grotendeels op het gebied van SAP en deze ervaring is opgedaan tijdens intensieve consultancytrajecten bij grote, nationaal en internationaal opererende organisaties.

Project en Portfolio Management

Newitera helpt u uw processen te ondersteunen met de bewezen SAP Project en Portfolio Management (PPM) oplossingen. Op basis van de “best practices” van SAP en de “best practices” die zijn ontwikkeld uit de jarenlange ervaring van de Newitera consultants wordt de beste oplossing gebouwd die uw bedrijf nodig heeft.

Om tot het gewenste resultaat te komen, moet de business duidelijk omschreven processen, procedures en rollen hebben. Newitera kan u hierbij helpen door met behulp van scans en workshops de huidige processen in kaart te brengen en de gaten ten aanzien van de gewenste processen vast te leggen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de pure onderhoudsprocessen, maar ook naar de integratie met de logistieke, productie en financiële processen. De uitkomst vormt de basis voor de volgende stappen. Afhankelijk van de in kaart gebrachte behoeftes worden de juiste oplossingen en “best practices” geselecteerd en additionele tools voorgesteld, zoals:
• RCMO voor de ondersteuning van een onderhoudsstrategie;
• Gebruik van third party planningstools, zoals Prima Vera;
• Business Warehouse oplossingen voor het genereren van KPI’s en dashboards;
• Inzet van SAP MRS (Multi Resource Scheduling) om resources optimaal in te plannen;
• Toepassen van verticale integratieoplossingen zoals SAP MII om de SAP EAM werkvloersystemen te verbinden;
• Inzet van SAP EH&S oplossingen om de procedures voor veilig werken te integreren in de onderhoudswerkstroom;
• Integratie van third party oplossingen voor werkvergunningbeheer;
• Integratie met verschillende soorten CAD-systemen;
• Integratie van content managementsystemen, zoals Livelink.

De laatste stap in de aanpak is het fine tunen van de processen door het vastleggen van de juiste procedures en rollen. Dit kan afhankelijk van de behoeftes verder ondersteund worden door het gebruik van specifieke, door SAP ondersteunde, workflow processen.

Niet alleen de grootte van het bedrijf (van midden- en kleinbedrijf tot globaal opererende industrieën), maar ook het type industrie vraagt specifieke kennis van zaken van de consultants. De consultants van Newitera hebben ervaring opgedaan bij verschillende soorten industrieën, zoals nuts- en energiebedrijven, de chemische industrie (fijn en bulk), papierindustrie, afvalverwerkende industrie, zware industrie, etc. Naast ervaren SAP EAM consultants heeft Newitera ook ervaren SAP developers in dienst, die de gewenste aanpassingen in de SAP-systemen kunnen verzorgen en die de KPI-rapportages en dashboards door middel van de Business Warehouse oplossingen van SAP kunnen realiseren.

SAP Consultancy | Project en Portfolio Management | Newitera