SAP Consultancy

De ervaring van onze medewerkers ligt grotendeels op het gebied van SAP en deze ervaring is opgedaan tijdens intensieve consultancytrajecten bij grote, nationaal en internationaal opererende organisaties.

Plant Maintenance

In de EAM (Enterprise Asset Management) visie van Newitera is onderhoud een van de belangrijkste hoofdstromen.
Elke organisatie met productiefaciliteiten zal een zekere mate van onderhoud moeten plegen om op efficiënte en effectieve wijze de geplande productiecapaciteit in de juiste kwaliteit op peil te houden. Grofweg kan men in de onderhoudsprocessen een drietal hoofdstromen herkennen: inspectie, preventief onderhoud en herstel.

Tijdens het inspectieproces wordt de conditie van een asset op het moment van de inspectie bepaald. Het resultaat leidt tot gepland onderhoud tijdens reguliere stops of turnaround projecten om de conditie van de asset te herstellen.

Preventief/gepland onderhoud is erop gericht assets binnen de afgesproken conditie te houden. Deze onderhoudsstroom vormt de belangrijkste bron van werkzaamheden van geplande stops en turnarounds en moet derhalve goed ingeregeld worden.

Het herstelproces is vereist wanneer de asset moet worden hersteld om capaciteitsverlies door (dreigende) uitval van de asset te voorkomen. De asset wordt zodanig hersteld dat het gevaar van capaciteitsverlies wordt afgewenteld. Dit gebeurt door het volledig terugbrengen van de gewenste conditie van de asset of door tijdelijke maatregelen te nemen. In het laatste geval wordt het definitieve herstel van de asset ingepland tijdens een reguliere stop.

SAP Plant Maintenance ondersteunt de hierboven genoemde onderhoudsprocessen. Het is een integraal onderdeel van de logistieke functies, dat bovendien volledig geïntegreerd is met andere componenten, zoals Materials Management (MM), Productie (PP) en Finance (FiCO).

Newitera beschikt over een groot aantal uitermate deskundige consultants die u, mede door hun jarenlange (hands-on) ervaring, kunnen adviseren en helpen bij het optimaliseren van uw onderhoudsprocessen.

SAP Consultancy | Plant Maintenance | Newitera