SAP Consultancy

De ervaring van onze medewerkers ligt grotendeels op het gebied van SAP en deze ervaring is opgedaan tijdens intensieve consultancytrajecten bij grote, nationaal en internationaal opererende organisaties.

Environment, Health and Safety

De maatschappij is de laatste jaren veel milieubewuster en kritischer geworden als het gaat om duurzaam produceren. Er wordt gevraagd zorgvuldiger om te springen met schaarse grondstoffen, productieprocessen toe te passen die een minimaal risico opleveren voor de werknemers en producten te maken die geen gevaar opleveren voor de eindgebruikers. Deze vraag is dan ook opgepakt door de verschillende overheden en NGO-organisaties en is vertaald naar globale richtlijnen en lokale wet- en regelgevingen, waaraan ondernemingen moeten voldoen.

Consequentie voor de onderneming is dat extra geïnvesteerd moet worden, omdat bij het niet opvolgen van de regels de “operational continuity” en “license to operate” in gevaar komen. Het goed omgaan met compliancy en het opvolgen van de vragen uit de maatschappij is echter niet alleen een belasting voor de onderneming, het biedt ook kansen zich te profileren ten opzichte van de concurrentie. Zo zien wij bijvoorbeeld dat ondernemingen een missie en strategie rondom duurzaam ondernemen gaan ontwikkelen, welke gekenmerkt worden door een specifieke focus op de thema’s “People Planet Profit”. Ook ontstaan binnen de verschillende industriebranches initiatieven die de vraagstellingen uit de maatschappij oppakken en deze proactief vertalen naar verdergaande interne regelgeving en richtlijnen. Een voorbeeld hiervan is “Responsible Care” in de chemische industrie. Hoe een onderneming met duurzaamheid en compliancy omgaat, is dan ook vaak een belangrijk onderdeel geworden van het jaarverslag.

Concreet betekent dit voor een onderneming dat de focus sterker gericht wordt op het bereiken van de volgende doelen:
• Compliancy aan wet- en regelgeving in het algemeen;
• Proactief voorkomen van incidenten op de werkvloer;
• Proactief voorkomen van incidenten tijdens het productieproces;
• Reduceren van emissies en afval.

De SAP EH&S compliancy oplossingen helpen u deze doelen voor uw onderneming te bereiken.

De Product Safety oplossing is compleet geïntegreerd in de standaard logistieke SAP processen (inkoop, verkoop en productie) en waarschuwt u tijdig maatregelen te nemen, zodat non-compliance problemen voorkomen worden. Speciale externe databases worden hierbij toegepast om de benodigde compliance data in het systeem beschikbaar te stellen. Vervolgens worden expert tools toegepast om alle afhankelijke compliance data te berekenen, welke bijvoorbeeld benodigd is voor de veiligheidsbladen van uw producten.

De Industry Health & Safety oplossing zal u helpen incidenten te voorkomen door het plannen en uitvoeren van assessments, waarbij de daaruit voortvloeiende maatregelen opgevolgd kunnen worden. Elk incident wordt geregistreerd met als doel passende maatregelen in te voeren om herhaling te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot verbeterde “Standard Operation Procedures”, die vervolgens in SAP vastgelegd worden en tot beschikking staan van de gebruikers.

 

SAP Consultancy | Environment, Health and Safety | Newitera