SAP Consultancy

De ervaring van onze medewerkers ligt grotendeels op het gebied van SAP en deze ervaring is opgedaan tijdens intensieve consultancytrajecten bij grote, nationaal en internationaal opererende organisaties.

Development en Integratie

Eén expertise is niet meer genoeg

In de afgelopen jaren was het werk van een development consultant veelal beperkt tot het toevoegen of wijzigen van functionaliteit in een SAP systeem dat gebruik maakt van een reguliere database. Door zowel de ontwikkelingen in de markt als binnen SAP, die zich in een razendsnel tempo voltrekken in de laatste jaren, is dit al lang niet meer voldoende.

Was het tot voor kort vooral de strategie om alle functionaliteit in een beperkt aantal SAP systemen onder te brengen, tegenwoordig kiezen klanten vaak voor een best-of-breed oplossing en is het dus zaak een dergelijke oplossing op de juiste manier naadloos te laten samenwerken met de huidige SAP systemen. Meestal wordt de nieuwe oplossing gedraaid binnen het bestaande systeemlandschap, maar daarnaast maken klanten in toenemende mate gebruik van oplossingen die in een Cloud omgeving worden geëxploiteerd. Ook SAP zelf heeft er voor gekozen hun applicaties vanuit een Cloud omgeving aan te bieden, zodat het systeemlandschap van de gemiddelde klant inmiddels bestaat uit een mix van on-premise en cloud oplossingen.

Om tegemoet te komen aan de ontwikkelingen in de markt waarbij de hoeveelheid data die door systemen moet worden verwerkt ieder jaar met een flink percentage toeneemt, heeft SAP hun eigen in-memory database HANA op de markt gebracht. Mede door de forse investeringen die SAP hierin heeft gedaan, zijn de mogelijkheden van deze database, of beter gezegd dit platform, enorm toegenomen. Newitera is vanaf het begin betrokken geweest bij deze ontwikkelingen en heeft inmiddels een enorme hoeveelheid kennis op dit gebied opgebouwd.

Tenslotte heeft SAP voor al haar systemen een nieuwe User Experience strategie toegepast. De belangrijkste exponent van deze strategie is Fiori: alle nieuwe applicaties worden conform deze principes ontwikkeld en een groot deel van de bestaande functionaliteit wordt inmiddels ook via Fiori applicaties beschikbaar gesteld. Om Fiori applicaties te kunnen ontwikkelen, zijn naast de traditionele Abap vaardigheden ook kennis nodig van SAP Gateway en SAPUI5.

Kortom: voor het aanpassen of toevoegen van functionaliteit in een modern SAP landschap moet een development consultant over vele vaardigheden beschikken.

De consultants van Newitera hebben deze vaardigheden in huis!

SAP Consultancy | Development en Integratie | Newitera