SAP Consultancy

De ervaring van onze medewerkers ligt grotendeels op het gebied van SAP en deze ervaring is opgedaan tijdens intensieve consultancytrajecten bij grote, nationaal en internationaal opererende organisaties.

Business Intelligence Performance Assessment (BIPA)

Business Intelligence Performance Assessment (BIPA)

De afgelopen jaren hebben er veel SAP BW / BI implementaties plaatsgehad, waarbij er veelal via prototyping een datamodel is gedefinieerd.

Tijdens de implementatie is men er onder andere van uit gegaan dat:

  • het beschreven datamodel voldoet aan (toekomstige) vragen;
  • het aantal gebruikers niet noemenswaardig zou stijgen;
  • de toename van de datahoeveelheid binnen de verwachte grenzen zou blijven.

Nadat de BW/BI oplossing een aantal maanden c.q. jaren in gebruik is, blijkt meestal dat:

  • de gebruikers over meer en accuratere informatie willen beschikken;
  • de datadefinities per afdeling / gebruiker verschillen;
  • de query performance afneemt;
  • de betrouwbaarheid van de rapportages soms afneemt;
  • last but not least, het beheer meer tijd in beslag neemt dan werd gedacht.

Om toch de acceptatiegraad van de BW / BI implementatie te verhogen c.q. op peil te houden, is het zaak gebruikers te voorzien van de juiste informatie op het gewenste tijdstip terwijl de beheerinspanning minimaal blijft.
Invalshoeken

Een SAP BI / BW implementatie kan vanuit verschillende invalshoeken worden onderzocht; te weten:

Management Informatie
Betrouwbaarheid – Data Harmonisatie – Data Integratie – Rollen en Autorisaties.

BI Strategie en Visie
Architectuur – Organisatie en Processen – Next Steps.

Beheer Organisatie
Processen en Procedures – Organisatie, taken en Verantwoordelijkheden – Kennismanagement – Change Management.

Performance
Technisch – Data Staging – Data Modeling – Reporting.

SAP BI Potentieel
HANA – Functionaliteiten huidige release – Functionaliteiten nieuwe release.
Onze oplossing

Wij bieden u deze business intelligence assessment aan door middel van een workshop op klantlocatie waarbij wij u helpen de verbeterrichtingen vanuit de diverse invalshoeken te bepalen en te realiseren.

Voor de invalshoek performance  beschikken wij over tooling waarmee wij grotendeels de analyse uitvoeren, hierbij staat de algehele performance centraal.
Na analyse presenteren wij de gevonden meetwaarden, knelpunten en aanbevelingen. Deze aanbevelingen inclusief bijbehorende verbeterprognose worden in 3 categorieën (Quick, Easy en Hard) gebundeld.

Meer weten? Neem gerust contact op met: Richard Heering

SAP Consultancy | Business Intelligence Performance Assessment (BIPA) | Newitera