Selecteer een pagina

Omdat het geen kwaad kan af en toe in de spiegel te kijken

Om de processen rondom Release Management inzichtelijk en beheersbaar te maken, kunnen wij een nulmeting verrichten om de volwassenheid van de organisatie vast te stellen.

“The Fabulous Five”

Dit ‘maturity assessment’ spitst zich toe op de volgende vijf categorieën:

1. Het toetsen van voorwaarden voor de uitvoering van Release Management;
2. Het inzichtelijk maken van de verwachtingen en bedoelingen van stakeholders;
3. Het toetsen van de weerbaarheid van de processen binnen de organisatie;
4. Het toetsen van de beheersmaatregelen voor de processen;
5. Het toetsen van de proces integratie.

Aan de hand van de resultaten die voortvloeien uit de toetsing op de bovenstaande categorieën, is newITera in staat de volwassenheid van de organisatie wat Release Management betreft te meten. Op basis van deze inzichten kunnen gefundeerde doelstellingen worden geformuleerd voor verbeteringen, maar kunnen wij ook de middelen aanreiken hierin als organisatie verder te groeien.

Het is ons doel jouw organisatie
hiermee beter te laten presteren binnen verschillende kaders, zoals:

– het vergaren van meer kennis en het opvoeden van
de organisatie;
– het optimaliseren van de specifieke processen;
– het vergaren van concrete tooling ten behoeve
van een operationeel Release Management orgaan;
– het opstellen van specifieke procedures en
governance.