SAP Management & Hosting

 

 

 

SAP Management & Hosting

Program management

Omdat de hele armada de juiste koers moet varen.

 

Bij (complex) veranderingsprocessen, waarbij meerdere verandertrajecten tegelijkertijd lopen, is een programma manager van newITera een welkome (tijdelijke) aanvulling.

 

Direct meerwaarde creëren.

Iemand die zich in korte tijd verdiept in de organisatie en de projecten en het proces in zijn geheel overziet. Iemand die zorgt voor een frisse blik en de samenhang tussen de projecten, die de voortgang nauwkeurig bewaakt, altijd met één oog naar het einddoel kijkt en ervoor zorgt dat alle einddoelen worden behaald.

Luisteren is het begin van begrijpen.

Een programma manager van newITera luistert, inventariseert, stelt de juiste vragen, analyseert, plant en implementeert. Hij geeft advies, gevraagd en ongevraagd. Altijd met als doel het veranderproces zo goed mogelijk te laten verlopen en uiteindelijk de efficiëntie binnen de organisatie te verhogen.

We stellen een gedegen (verander)strategie op. We zorgen ervoor dat de veranderingen breed gedragen worden, zodat ze een stevige basis vormen voor de toekomst van jouw organisatie en dat de geformuleerde doelen worden gehaald.

Get with the program and stick to it