Selecteer een pagina

Omdat wij het maken.

De vraag naar applicaties neemt nog steeds toe. In plaats van een uitbreiding van een bestaand ERP-systeem of aanschaf van nieuwe software, wordt steeds vaker gekozen voor oplossingen die in korte tijd veel toegevoegde waarde kunnen leveren.
OutSystems is hiervoor het uitgelezen platform waarbij door middel van visueel modelleren in plaats van coderen, een time-to-market kan worden gerealiseerd die in veel gevallen tot 6 keer sneller is dan met conventionele ontwikkeltechnieken.

 

Onderscheidend vermogen

Het wordt steeds belangrijker voor bedrijven om zich te onderscheiden in een steeds sneller veranderende markt. Snel kunnen inspelen op en mee kunnen veranderen, is ook in applicatieontwikkeling een must. Een Low-code platform als OutSystems zorgt ervoor dat die snelheid ook gehaald kan worden.

Niet alleen door het visueel modelleren in plaats van het traditioneel coderen, maar ook door de manier waarop samengewerkt kan worden tussen Business en IT. Niet-developers kunnen namelijk via het no-code gedeelte van het OutSystems platform ook een bijdrage leveren aan de uiteindelijke app. Deze efficiëntere samenwerking komt zowel de snelheid van ontwikkeling als ook de kwaliteit van de applicatie ten goede.

Toepassingsmogelijkheden

De vraag naar maatwerk applicaties is tegenwoordig niet alleen groot maar ook zeer divers. Niet alleen wat betreft functionaliteit maar ook wat betreft structuur en toepassing. Het kunnen standalone apps zijn, maar ook applicaties met integraties naar andere systemen. Dat kunnen integraties zijn met backend systemen (bv. SAP), maar ook app naar app integraties in een volledig OutSystems applicatie landschap.

De applicaties kunnen puur voor intern gebruik zijn (voor de medewerkers zelf of ter ondersteuning van bedrijfsprocessen), maar het kunnen ook applicaties zijn die via een appstore aan anderen worden aangeboden. Het kan apps betreffen die ook een front-end bevatten waarbij de ervaring van de eindgebruiker voorop staat, maar het kunnen ook apps zijn die als technische backend fungeren in een groter landschap. En dan natuurlijk nog de keuze om apps alleen te ontwikkelen voor desktop gebruik, of toch ook voor tablet en telefoongebruikers.

Kortom: volop keuzes en toepassingsmogelijkheden, waar het OutSystems platform zijn hand niet voor omdraait en waardoor het enthousiasme van onze ontwikkelaars alleen maar toeneemt.

OutSystems on top of SAP

Om goed te kunnen integreren met systemen zoals SAP, heeft OutSystems connectoren gebouwd waarmee op een eenvoudige manier gegevens uitgewisseld kunnen worden tussen OutSystems en SAP. Een van de manieren om connectie te maken is het aanroepen van RFC’s, een techniek waarmee publiek gemaakte (remote) functies uit SAP aangeroepen kunnen worden van buitenaf. De laatste jaren heeft OutSystems echter ook ingezet op connecties met behulp van REST services, iets waar SAP ook volop mee bezig is. Door gebruik te maken van deze connectoren neemt OutSystems al veel werk voor je uit handen.

De digital core van SAP kan op deze manier op eenvoudige wijze worden uitgebreid met OutSystems applicaties die vlekkeloos met elkaar integreren. Hierdoor blijft de SAP core schoon en daarmee ook de onderhoudskosten van uw SAP-systeem laag. Het grote voordeel dat newITera aan jou biedt is dat wij een van de weinige OutSystems partners zijn, die naast onze OutSystems expertise, ook een hele lange en brede SAP-historie kennen.

newITera kan je adviseren over de mogelijkheden met betrekking tot OutSystems on top of SAP en wij kunnen OutSystems applicaties voor u bouwen inclusief de SAP-integraties aan zowel SAP als OutSystems kant. Vanuit het SAP systeem zal de SAP data ontsloten worden met behulp van REST services (OData). Hier kan vervolgens door OutSystems gebruik van gemaakt worden. Onze expertise met betrekking tot OutSystems on top of SAP is dan ook volledig End-to-End en uitgevoerd door 100% OutSystems én SAP gecertificeerde consultants.

Aanpak

Onze OutSystems apps ontwikkelen wij bij voorkeur op basis van een Agile aanpak. Hierbij wordt kort cyclisch gewerkt en is er een afgevaardigde vanuit de eindgebruikersorganisatie (in de rol Product Owner) onderdeel van het Scrum Team, en dus direct betrokken bij de ontwikkeling van de applicatie. Hierdoor worden de lijnen tussen de eindgebruikersorganisatie en de ontwikkelaar van de app heel kort, hetgeen zowel de snelheid van ontwikkeling als kwaliteit van het eindproduct zeer ten goede komt.

Wensen worden iedere keer geprioriteerd en verfijnd zodat het team exact van elkaar weet wat er gevraagd wordt en wat er dus gebouwd en getest moet worden. Op deze manier wordt het een iteratief proces waarbij een Minimal Viable Product uitgroeit tot een gebruiksvriendelijke applicatie met echte business value.

Waarmee wij u helpen?

Advies met betrekking tot en bouw van extensies op standaard SAP (“OutSystems on top of SAP”)
Ontwikkelen van OutSystems applicaties (desktop en/of mobile)
Ontwikkelen van een OutSystems landschap op basis van Microservices architectuur
Proof of Concept om zowel de kracht van het platform als de toegevoegde waarde voor uw business case aan te tonen
OutSystems & newITera,
Build Applications Fast, Right, and for the Future!