Management Consultancy

Program, Interim, Change & Project management

Omdat niemand alles zelf kan.

Eén ding staat vast. Alles is aan verandering onderhevig. Altijd en overal. Dat geldt voor iedere organisatie. Zeker die organisaties die zich begeven in de transitie naar of binnen de digitale wereld van nu.

De helpende hand

Organisaties moeten snel op veranderingen kunnen inspelen om hun succes te kunnen continueren en verder uit te bouwen. Bij grote veranderingen en complexe vraagstukken lukt het niet altijd dit intern op te lossen. Dan is het goed te zoeken naar een ontbrekende kennis of expertise van buitenaf. newITera is door het inzetten van onze ervaren en gedreven consultants jouw ideale partner.

 

Om organisaties goed te kunnen adviseren en te begeleiden in verandertrajecten is – naast hoogstaande kennis van bedrijfsprocessen – kennis van IT onontbeerlijk. newITera heeft beide in huis. Mede daarom kiezen steeds meer organisaties voor newITera Management Consultancy.

Blik naar voren door te leren van het verleden

Is er dan geen constante factor in dit verhaal? Jazeker wel, onze drive om organisaties vooruit te helpen, jouw succes voort te zetten en verder uit te bouwen. Door uitdagingen te inventariseren, te doorgronden, aan te pakken en op te lossen, verbetert de dynamiek binnen jouw organisatie. Hoe we dat doen? Onze mensen zijn zeer ervaren, gedreven, soms een tikkeltje eigenwijs, maar altijd oplossings- en resultaatgericht.

Program management

Omdat de hele armada de juiste koers moet varen.

Bij (complex) veranderingsprocessen, waarbij meerdere verandertrajecten tegelijkertijd lopen, is een programma manager van newITera een welkome (tijdelijke) aanvulling.

 

Direct meerwaarde creëren.

Iemand die zich in korte tijd verdiept in de organisatie en de projecten en het proces in zijn geheel overziet. Iemand die zorgt voor een frisse blik en de samenhang tussen de projecten, die de voortgang nauwkeurig bewaakt, altijd met één oog naar het einddoel kijkt en ervoor zorgt dat alle einddoelen worden behaald.

Luisteren is het begin van begrijpen.

Een programma manager van newITera luistert, inventariseert, stelt de juiste vragen, analyseert, plant en implementeert. Hij geeft advies, gevraagd en ongevraagd. Altijd met als doel het veranderproces zo goed mogelijk te laten verlopen en uiteindelijk de efficiëntie binnen de organisatie te verhogen.

We stellen een gedegen (verander)strategie op. We zorgen ervoor dat de veranderingen breed gedragen worden, zodat ze een stevige basis vormen voor de toekomst van jouw organisatie en dat de geformuleerde doelen worden gehaald.

Get with the program and stick to it

Management Consultancy

Laat ons werken aan jouw project,
zodat het project voor jou gaat werken.

Het werk dat komt kijken bij een verandertraject is vaak lastig in te passen in de dagelijkse processen van een organisatie en haar mensen.

Het initiëren, plannen, uitvoeren en controleren van een dergelijk project, vraagt veel tijd, aandacht en expertise. Onze project managers zijn proactief en kijken vooruit. Vanzelfsprekend zijn zij bekend met de meest gangbare methodieken, als Agile SCRUM, Waterfall, Lean, PMI of Prince II. Ze kijken daarbij graag verder dan de grenzen van hun opdracht.

Een project staat nooit op zichzelf, maar is altijd onderdeel van een veranderproces, hoe groot of klein dat ook kan zijn. Door te kiezen voor een ervaren project manager van newITera kun je veel tijd, energie en kosten besparen. Laat dat werk maar aan ons over, dan kunnen jouw vaste krachten hun focus houden op hun eigen aandeel in het succes van jullie organisatie. Zo zorgen we samen voor een succesvolle implementatie van het project, waarin de gestelde doelen worden behaald, zonder dat de kernactiviteiten daaronder hoeven te lijden.

Hoe kan newITera jouw organisatie helpen met Project Management?
Vragen staat vrij en mailen is gratis.

"Today is your opportunity to build the tomorrow you want."

- Ken Poirot

"Never start a business just to make money, Start a business to make a difference."

"A person who feels appreciated will always do more than what is expected."

Interim Management

De juiste mensen op de juiste plekken op de juiste momenten.

Structurele veranderingen binnen een organisatie zijn vaak ingrijpend en vragen veel van jouw medewerkers én directie.

 

 

Het is niet vanzelfsprekend dat de organisatie alle benodigde kennis, knowhow, mankracht en inzichten voor een verandering zelf in huis heeft. Een ervaren interim manager kan bij een transitiefase, crisissituatie of veranderproces tijdelijk aan de organisatie worden toegevoegd om deze te begeleiden voor, tijdens en na dat proces. newITera heeft interim managers beschikbaar voor de meest uiteenlopende opdrachten, vanuit business en/of IT perspectief. Of het nu gaat om change management, het begeleiden van een project of een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker, onze daadkrachtige en toegewijde professionals helpen je graag. Samen zorgen we ervoor dat dit tijdelijk leiderschap een positief effect oplevert voor de situatie en de organisatie.

 

Onze flexibele en oplossingsgerichte interim managers kunnen uit de voeten met nagenoeg alle interim werkzaamheden op management- en projectniveau. Zij beschikken over leiderschap, charisma, daadkracht en creativiteit. Daarnaast zijn zij analytisch sterk en houden altijd het vizier gericht op het einddoel.

Getting the job done.

Change management

Omdat vooruitgang zonder verandering onmogelijk is.

Je wilt vandaag niet werken met de inzichten van gisteren, maar je kan ook nog niet werken met de techniek van morgen.
Hoe ga je het beste om met veranderingen van doelstellingen, processen en technologieën binnen je organisatie? Hoe implementeer je de juiste strategieën om verandering te bewerkstelligen, beheersbaar te maken en te houden? Hoe help je de mensen in je organisatie om zich aan de veranderingen aan te passen? Een passend antwoord op deze vragen zorgt ervoor dat een veranderproces efficiënt en effectief verloopt. Daarnaast werkt een juiste aanpak van change management acceptatieverhogend bij alle betrokkenen en daarmee stijgt de slagingskans van de verandering.

 

Wat kan je organisatie verwachten van het change management door een professional van newITera?
Onze mensen denken buiten gebaande paden, zijn scherp analytisch, relatiegedreven en communicatief sterk. Zij slagen erin alle betrokkenen op een open en constructieve manier te laten communiceren en samenwerken. Zij managen verwachtingen, leggen eventuele pijnpunten snel bloot, zijn uiteraard scherp op de voortgang en zorgen voor een prettige en correcte begeleiding van het gehele veranderproces.

 

Proud partner of:

newITera.
Wij stellen de juiste vragen.