Because nobody can do everything themselves.

One thing is certain. Everything is subject to change. Always and everywhere. That applies to every organization. Certainly those organizations that are involved in the transition to or within the digital world of today.

The helping hand

Organizations must be able to respond quickly to changes in order to continue and expand their success. In the event of major changes and complex issues, it is not always possible to resolve this internally. Then it is good to look for missing knowledge or expertise from outside. NewITera is your ideal partner by deploying our experienced and driven consultants.

 

Om organisaties goed te kunnen adviseren en te begeleiden in verandertrajecten is – naast hoogstaande kennis van bedrijfsprocessen – kennis van IT onontbeerlijk. newITera heeft beide in huis. Mede daarom kiezen steeds meer organisaties voor newITera Management Consultancy.

Look forward by learning from the past

Is there no constant factor in this story? Certainly, our drive to help organizations move forward, to continue your success and to further expand it. By identifying, understanding, tackling and solving challenges, the dynamics within your organization improve. How do we do that? Our people are very experienced, driven, sometimes a little stubborn, but always solution and result oriented.

Supply chain management

Because the chain is only as strong as the weakest link.

Optimizing logistics processes. That's what Supply Chain Management is all about. Of great importance, because good logistics prevent unnecessary risks, lead to faster delivery and optimum stock and maintenance costs. It minimizes downtime and maximizes operating results.

newITera has all the knowledge and expertise to optimize the logistics flows in your organization. We operate independently of the platform and provide end-to-end solutions. From the purchasing process and the delivery of raw materials (supply logistics) through production to the distribution of the end product to the end user.

Platform independent

At NewITera we know how important knowledge and insight are in production and logistics processes. Our supply chain specialists work daily on the best solutions for the most diverse logistical questions. They look for the best solution for your organization, regardless of which software you use. At the same time, they take care of the maintenance of your systems and processes and of the necessary knowledge transfer and assurance within your organization. The more knowledge in your systems, the more knowledge in your organization, provided it is properly secured.

Process driven

Welke processen moeten worden veranderd of geoptimaliseerd? Waar hapert het in je supply chain proces? Gebruik je het systeem dat het best bij je organisatie past? Is het systeem goed ingericht? Wordt er goed gewerkt met het systeem? Is jouw organisatie klaar voor Industrie 4.0?

newITera asks questions, identifies problems and challenges and then resolves them by devising the optimum supply chain processes at business level and organizing them together with our client. In short, finding the best supply chain solutions.

Finding the best supply chain solutions.
That is what we do. That is what we stand for.

 

 

Enterprise Asset Management

Will make sure there will always be light.

The customer expects you, as a producer, that your products are delivered on time, with the right quality and quantity at the right price. If this does not happen, you have lost the customer and the risk of a negative image in the market is lurking.

newITera realizes like no other that the implementation or optimization of the EAM process is a field where, above all, the identity / status of the customer is leading for the possible approach. The maturity of your organization determines the following steps and integrated approach.

Your most important asset

In current times of economic boom, a high degree of availability is conditional. Even higher demands are made on availability, volume and quality of the machinery. An ambitious goal.

Also applies here; prevention is better than cure. Any unplanned outages must be prevented and the number of planned stops must be kept as low as possible. The challenge is to have the producing machine park produce on a cost efficient basis, with a high availability and volume capacity as well as with a high quality.

Strive for operational excellence

Producenten die bezig zijn met een operational excellence programma zijn beter in staat gestelde doelen te bereiken en een competitief voordeel te creëren ten opzichte van hun concurrenten. Ze hebben een sluitend inzicht op- en houden de potentie van- je assets. Nu en in de toekomst. Toekomstige investeringen in het machinepark zijn hierdoor ruim van tevoren helder en zorgen dat onaangename en onaangekondigde investeringen uitblijven.

Preventive vs reactive

Another striking example of operational excellence is the design of preventive maintenance programs for the previously identified critical assets. As a producer today, it is no longer sufficient simply to perform malfunction maintenance.

The costs of preventive maintenance programs are relatively high and as a producer you are structurally looking for ways to keep these costs as low as possible. This is done, among other things, through the continuous process of optimizing the maintenance programs. This is done on the basis of own knowledge, but also knowledge that is shared with equipment manufacturers and other users through the use of "Intelligence Asset Network" systems.

One step further is to determine the overall condition of an asset or possibly an upcoming failure by means of conditional and predicative maintenance and tailor-made maintenance can be carried out.

Contract management

De beschikbaarheid van eigen monteurs
met specialistische kennis van steeds ingewikkelder geworden assets is al jaren
dalend. Producenten zijn genoodzaakt om leveranciers in te schakelen die de
ontbrekende capaciteit kunnen aanvullen en over de juiste specialistische
kennis beschikken. Contract management binnen het
onderhoudsproces om de vinger aan te pols te houden betreffende de kosten die
gepaard gaan met het inhuren van deze leveranciers wordt daarom steeds belangrijker

Gelijk naar de 5 de versnelling in één stap ? Forget it! newITera helpt u om met behulp van de nieuwste technologieën en inzichten kleinschalig te beginnen. Vervolgens kan dit versneld uitgebouwd worden door de inzet van sensoren, IoT, data-lakes, data science, mobile apps,  Artificial Intelligence (AI)  of andere onderdelen binnen Industry 4.0.

newITera helpt je middels assesments inzicht te geven in wat er moet gebeuren om de door jou als klant gewenste doelstellingen te bereiken.  We leveren een evaluatie, strategie en een plan van aanpak op basis van de huidige situatie.

newITera, because preventing is better than curing.
That is what we do. That is what we stand for.

"Today is your opportunity to build the tomorrow you want."

- Ken Poirot

"Never start a business just to make money, Start a business to make a difference."

"A person who feels appreciated will always do more than what is expected."

CRM 2.0

Because there is more than a first impression.

The cliché that it takes years to build a good reputation is true. Unfortunately, this reputation can be destroyed in a matter of seconds.

Omni-channel communicate with your customers. They assist in every step of their experience with your organization. Clear, effective and effective. That is what CRM 2.0 stands for. Creating a customer experience that is being talked about. Positive or that is what we stand for at newITera.

Create a customer experience that feels like a good tailor-made suit. Personalized based on customer requirements and combined with the standards and values of your organization. Company marketing as a vision instead of a cheap sales pitch. Create added value that makes a long-term relationship a matter of course. Does that sound too good to be true?

Customized customer experience

You must now enable your organization to offer this “customized customer experience” more than ever. Current customer expectations can be summarized in five main groups:

  1. High personalization;
  2. Continuous contact;
  3. More product options;
  4. Listen carefully, ask further and answer quickly;
  5. Give the front liners more control.

Is jouw bedrijf voldoende uitgerust om aan deze hoge klantverwachting te voldoen? newITera helpt je graag hiervoor de juiste strategie te ontwikkelen en te implementeren.

Let technology support the Customer Journey

Many organizations struggle with creating an integrated, successful technology strategy for Customer Experience Management (CXM).

IT managers want a proactive, progressive approach in developing a strong portfolio of applications for customer interaction. The challenge here is that the needs of marketing, sales and customer service integrate with the wishes of your customer.

Als je een technologische strategie voor CXM aan het ontwikkelen bent, besteed dan niet enkel aandacht aan de gebaande paden maar kijk breder. Maak gebruik van de mogelijkheden die Customer Intelligence te bieden heeft. Onder andere chatbot, big-data en in een later stadium data-lakes en data-science zijn de toekomst. Je kan hiermee de CXM processen op de lange(re) termijn optimaal ondersteunen.

Bouw een geïntegreerde CXM-technologie roadmap die de omzet verhoogt en de applicatie-uitgaven rationaliseert. Dit met als doel een vlekkeloze samenhang van CXM-applicaties via enterprise-integration.

Jump over your shadow

De IT-afdeling zal over de eigen schaduw heen moeten springen om door de business gezien te worden als innovator. Hiervoor moet de IT-afdeling een voortrekkende rol nemen in het opbouwen van een gerationaliseerd en geïntegreerd CXM-applicatie portfolio. Voor deze en aanvullend binnen Industry 4.0 thema’s is newITera de juiste partner.

"Surprise your customer"

80 procent van de CEO’s is van mening dat ze een superieure klantbeleving bieden; maar slechts acht procent van de klanten is het hiermee eens. Het is tijd om deze kloof te dichten.

SAP C/4 HANA

Create a connected customer journey based on empathy and trust with SAP C / 4HANA. A suite with five leading portfolios of (cloud) solutions.

Help your company innovate, integrate and become more flexible with SAP C / 4HANA Foundation.

With this platform SAP offers the solution to tackle the challenges surrounding your customer data and thereby increase the customer experience. The purpose of this is to provide customers with the best service.

We are happy to help you discuss the application of SAP C / 4HANA for your company and to place it in the larger context of a successful technological strategy for Customer Experience Management (CXM).

Customer experience 2.0?

Proud partner of:

newITera.
We ask the right questions.