Omdat een transport nooit de druppel mag zijn.

Veel bedrijven ervaren verstoringen op hun productieve omgevingen omdat een nieuw stuk software een ongewenst (neven)effect heeft op het systeem. Daar is een oplossing voor.

Release management!

Release management is een relatief nieuwe discipline binnen software ontwikkeling, die ontstaan is vanwege de toenemende complexiteit van de software en/of systeemlandschappen in combinatie met kort cyclische oplevermomenten. 

De hierboven genoemde combinatie heeft een flink risicoprofiel met bijvoorbeeld forse financiële consequenties of imagoschade. Om dit risico te beheersen, is release management in het leven geroepen.

Wat is het doel van release management?

Release management heeft als doel het beheersen van de distributie van software binnen de (bestaande) IT applicatie of omgevingen. 

Het is in de praktijk veelal een samenspel tussen procedures en verschillende testcycli. Een goed gecoördineerde uitvoering van dit samenspel verkleint de kans op productieproblemen bij het uitbrengen van een nieuwe versie van software. 

Release management is verantwoordelijk voor uitgifte en coördinatie. In veel gevallen betreft het hier wijzigingen op een globaal gebruikte applicatie voor IT organisaties.

Release management, change management en tooling

Waar release management gaat over de uitgifte van software, richt change management zich op de ondersteuning van de organisatie tijdens veranderingen. Het implementeren van release management heeft duidelijke organisatorische veranderingen tot gevolg die niet onderschat mogen worden. Het vergt een gecontroleerde werkwijze, waarbij voorspelbaarheid van het totale proces centraal dient te staan voor alle gebruikers. Een hulpmiddel voor release management voor de uitgave van nieuwe software is change request management. Dit is een SAP standaard tooling die ook wel ChaRM genoemd wordt.

ChaRM

Met ChaRM is de gebruiker in staat een aantal zaken die betrekking heeft op de uitgifte van software te automatiseren en hiermee is dit eenvoudiger te controleren.

Bij organisaties die inzetten op het managen van hun IT divisies is vaak sprake van een combinatie van release management, change management en service management. Release management is in de uitvoering een combinatie van project management, system development lifecycle en ITIL. Release (en deployment) management is namelijk een van de processen die beschreven staat in het ITIL-raamwerk.

De keuze voor een waterval- of Agile gestuurd project heeft direct invloed op de wijze waarop release management wordt ingezet.

Watervalprojecten sturen op het afsluiten en opstarten van verschillende fasen. In het afsluiten van deze fasen zit vaak een duidelijke rol verweven voor release management. Hier moet je denken aan bijvoorbeeld een initiatiefasen, ontwikkelfasen, testfasen en uiteindelijk de implementatie. 

Bij Agile projecten zal de invulling van release management anders zijn, omdat deze projecten kort cyclisch worden aangevlogen met minder sturing op fasen.

De voordelen:

Een belangrijk voordeel is de verhoging van productiviteit van de werknemers, omdat zij minder tijd kwijt zijn aan administratieve taken. Zij hoeven zich niet langer druk te maken over bijvoorbeeld versiebeheer en planning. Dit wordt tenslotte gecoördineerd door release management. 

Ook zijn er verschillende tools die versiebeheer inzichtelijk maken, die vaak in combinatie met release management worden toegepast. De bewaking op versiebeheer wordt versterkt door toepassing van release management, omdat het een dirigerend orgaan betreft dat zich bekommert over de samenhang van alle componenten in de betreffende release.

De boodschap is dat release management een beheersmaatregel is ten behoeve van systeemintegriteit. De risico’s op systeemonderbrekingen worden gecontroleerd en geminimaliseerd. Naast de voordelen door minder verstoringen, heeft het ook een potentiële kostenbesparing op support tot gevolg. Het stelt de gebruiker in staat voorspelbaarder te zijn richting zijn business.

Dat praat wel zo lekker!

Ge-ChaRM-eerd?

Neem dan contact met me op en/of lees meer over onze Release & Deployment maturity assessment hieronder.

 

 

Dit is een blog van
Laurens Vandebergh

Release & Deployment maturity assessment

Click here: