So it will all start making sense.

 

How do you connect existing and new systems in an efficient and correct way so that they work optimally together?

 

Hoe knoop je alles zo aan elkaar dat het een overzichtelijk en uiterst doeltreffend geheel wordt, waaruit je zo eenvoudig mogelijk de juiste data genereert? In veel gevallen wordt data tegenwoordig verzameld in een data lake, een omgeving waarin de data van verschillende systemen en bronnen samenkomt. Natuurlijk is het zaak ervoor te zorgen dat de nieuwe data die je verzamelt in je lake goed geïntegreerd wordt met je bestaande systemen. Daarnaast moet je je lake goed beheren om te voorkomen dat het een data swamp wordt, waarin alle zorgvuldig verzamelde informatie langzaam wegzakt in de modder en niet meer bruikbaar is.

Our consultants are happy to help you unravel your current system landscape, analyze where new bridges have to be built and which knots need to be made.