Will make sure there will always be light.

The customer expects you, as a producer, that your products are delivered on time, with the right quality and quantity at the right price. If this does not happen, you have lost the customer and the risk of a negative image in the market is lurking.

newITera realizes like no other that the implementation or optimization of the EAM process is a field where, above all, the identity / status of the customer is leading for the possible approach. The maturity of your organization determines the following steps and integrated approach.

Your most important asset

In current times of economic boom, a high degree of availability is conditional. Even higher demands are made on availability, volume and quality of the machinery. An ambitious goal.

Also applies here; prevention is better than cure. Any unplanned outages must be prevented and the number of planned stops must be kept as low as possible. The challenge is to have the producing machine park produce on a cost efficient basis, with a high availability and volume capacity as well as with a high quality.

Strive for operational excellence

Producenten die bezig zijn met een operational excellence programma zijn beter in staat gestelde doelen te bereiken en een competitief voordeel te creëren ten opzichte van hun concurrenten. Ze hebben een sluitend inzicht op- en houden de potentie van- je assets. Nu en in de toekomst. Toekomstige investeringen in het machinepark zijn hierdoor ruim van tevoren helder en zorgen dat onaangename en onaangekondigde investeringen uitblijven.

Preventive vs reactive

Another striking example of operational excellence is the design of preventive maintenance programs for the previously identified critical assets. As a producer today, it is no longer sufficient simply to perform malfunction maintenance.

The costs of preventive maintenance programs are relatively high and as a producer you are structurally looking for ways to keep these costs as low as possible. This is done, among other things, through the continuous process of optimizing the maintenance programs. This is done on the basis of own knowledge, but also knowledge that is shared with equipment manufacturers and other users through the use of "Intelligence Asset Network" systems.

One step further is to determine the overall condition of an asset or possibly an upcoming failure by means of conditional and predicative maintenance and tailor-made maintenance can be carried out.

Contract management

De beschikbaarheid van eigen monteurs
met specialistische kennis van steeds ingewikkelder geworden assets is al jaren
dalend. Producenten zijn genoodzaakt om leveranciers in te schakelen die de
ontbrekende capaciteit kunnen aanvullen en over de juiste specialistische
kennis beschikken. Contract management binnen het
onderhoudsproces om de vinger aan te pols te houden betreffende de kosten die
gepaard gaan met het inhuren van deze leveranciers wordt daarom steeds belangrijker

Gelijk naar de 5 de versnelling in één stap ? Forget it! newITera helpt u om met behulp van de nieuwste technologieën en inzichten kleinschalig te beginnen. Vervolgens kan dit versneld uitgebouwd worden door de inzet van sensoren, IoT, data-lakes, data science, mobile apps,  Artificial Intelligence (AI)  of andere onderdelen binnen Industry 4.0.

newITera helpt je middels assesments inzicht te geven in wat er moet gebeuren om de door jou als klant gewenste doelstellingen te bereiken.  We leveren een evaluatie, strategie en een plan van aanpak op basis van de huidige situatie.

newITera, because preventing is better than curing.
That is what we do. That is what we stand for.