The lock on your IT door.

A security leak will not get out of control that fast... would it? ... Do you recognize this state of mind? Just the fact that you have not yet identified a security breach within your organization does not mean that your environment is actually secure.

It is not a matter if a security vulnerability arises within your organization, but only the question of when. Technology refinement in hacking techniques, expansion of hacking motives (from the original financial to the current often social, political or strategic) have resulted in organizations that are increasingly confronted with major security risks.

Organize your defense upfront.

Elke organisatie heeft een informatie-beveiligingsprogramma nodig om haar systemen en assets te beschermen. Een goed security programma kenmerkt zich door pro activiteit in het dichten van (mogelijke) beveiligingslacunes, omdat onwetendheid nooit gelukzalig is. Zeker in een integrale ERP-omgeving als SAP.

Het uitvoeren van een nauwkeurig assessment van uw huidige beveiligingsoperaties
en de volwassenheid hiervan kan uiterst moeilijk zijn als je niet niet weet
wat of hoe je dit moet beoordelen; vaak is dit assessment pas het startpunt. Uiteindelijk verwacht het hoger management dat er adequate security doelen zijn vastgesteld en er een robuust plan voorhanden is voor de manier waarop ze zullen worden gehaald.

Start small but do start

Effectief IT-management benadert hun beveiligingsstrategie vanuit het besef dat aanvallen op hun organisatie zullen plaatsvinden. Het opbouwen van een strategie rond deze veronderstelling stelt het beveiligingsteam in staat de hiaten in de huidige aanpak te onderkennen en begrijpen en proactief te worden versus reactief. Bijvoorbeeld met het toepassen data-encryptie, het voorkomen van (te) veel SAP- autorisaties of de eerste stappen richting een security certificering.

newITera Security, because prevention is better than cure.