Because there is more than a first impression.

The cliché that it takes years to build a good reputation is true. Unfortunately, this reputation can be destroyed in a matter of seconds.

Omni-channel communicate with your customers. They assist in every step of their experience with your organization. Clear, effective and effective. That is what CRM 2.0 stands for. Creating a customer experience that is being talked about. Positive or that is what we stand for at newITera.

Create a customer experience that feels like a good tailor-made suit. Personalized based on customer requirements and combined with the standards and values of your organization. Company marketing as a vision instead of a cheap sales pitch. Create added value that makes a long-term relationship a matter of course. Does that sound too good to be true?

Customized customer experience

You must now enable your organization to offer this “customized customer experience” more than ever. Current customer expectations can be summarized in five main groups:

  1. High personalization;
  2. Continuous contact;
  3. More product options;
  4. Listen carefully, ask further and answer quickly;
  5. Give the front liners more control.

Is jouw bedrijf voldoende uitgerust om aan deze hoge klantverwachting te voldoen? newITera helpt je graag hiervoor de juiste strategie te ontwikkelen en te implementeren.

Let technology support the Customer Journey

Many organizations struggle with creating an integrated, successful technology strategy for Customer Experience Management (CXM).

IT managers want a proactive, progressive approach in developing a strong portfolio of applications for customer interaction. The challenge here is that the needs of marketing, sales and customer service integrate with the wishes of your customer.

Als je een technologische strategie voor CXM aan het ontwikkelen bent, besteed dan niet enkel aandacht aan de gebaande paden maar kijk breder. Maak gebruik van de mogelijkheden die Customer Intelligence te bieden heeft. Onder andere chatbot, big-data en in een later stadium data-lakes en data-science zijn de toekomst. Je kan hiermee de CXM processen op de lange(re) termijn optimaal ondersteunen.

Bouw een geïntegreerde CXM-technologie roadmap die de omzet verhoogt en de applicatie-uitgaven rationaliseert. Dit met als doel een vlekkeloze samenhang van CXM-applicaties via enterprise-integration.

Jump over your shadow

De IT-afdeling zal over de eigen schaduw heen moeten springen om door de business gezien te worden als innovator. Hiervoor moet de IT-afdeling een voortrekkende rol nemen in het opbouwen van een gerationaliseerd en geïntegreerd CXM-applicatie portfolio. Voor deze en aanvullend binnen Industry 4.0 thema’s is newITera de juiste partner.

"Surprise your customer"

80 procent van de CEO’s is van mening dat ze een superieure klantbeleving bieden; maar slechts acht procent van de klanten is het hiermee eens. Het is tijd om deze kloof te dichten.

SAP C/4 HANA

Create a connected customer journey based on empathy and trust with SAP C / 4HANA. A suite with five leading portfolios of (cloud) solutions.

Help your company innovate, integrate and become more flexible with SAP C / 4HANA Foundation.

With this platform SAP offers the solution to tackle the challenges surrounding your customer data and thereby increase the customer experience. The purpose of this is to provide customers with the best service.

We are happy to help you discuss the application of SAP C / 4HANA for your company and to place it in the larger context of a successful technological strategy for Customer Experience Management (CXM).

Customer experience 2.0?