Because "assumption is the mother of all f **** - ups".


Assumptions, we use them all. An assumption is an assumption of reality. It helps us to make the world around us clear and to understand it faster.

Het nadeel is dat het een snelle en grove manier van beoordelen is waardoor het ook regelmatig niet klopt. Het newITera IT-assesment-programma helpt jou om te meten en te begrijpen welke pijnpunten direct kunnen worden aangepakt en welke mogelijkheden er zijn om direct optimalisatie in je processen te behalen.

Identificeer de belangrijkste stakeholders binnen je organisatie en maak een “organisatie catalogus” waarin belangrijke details worden vastgelegd over prioriteiten, lopende initiatieven alsmede belangrijke prestatie-indicatoren om thema’s te identificeren en vertrouwen op te bouwen. Hierdoor creëer je vermogen om businessbehoeften vanuit IT perspectief te adresseren.

PMO Assessment

Optimaliseer uw projectportfolio processen en resourcegebruik! We helpen u inzichtte verkrijgen in de huidige sterke en zwakke punten gevolgd door een diepgaande analyse resulterend in een maatwerk roadmap van praktische en gepriotieerde verbeteracties om uw PPM-organisatie te optimaliseren. Deze verbeteracties zijn afgestemd op organisatorische doelstellingen en zullen daarbij  optimaal gebruik maken van de beschikbare resourcecapaciteit.

Core IT Process Assessment

Our assessment, starting with a survey, will measure, map and prioritize the most critical IT functions and/ or processes of your organization as well as current effectiveness, organizational interests and ownership. Receive and analyze the evaluations of process owners and teams on the current maturity of the linked IT processes and together create a plan for future improvements.

 

Reporting & Analytics Scorecard

Beoordeel de tevredenheid van de business verantwoordelijken in relatie tot  Reporting & Analytics!

De IT afdeling ontbeert vaak diepgaand inzicht in de business behoefte rondom Reporting & Analytics. Zorg voor een optimalisatie en verschaf de business  “game-changing” inzichten.

Data Quality Scorecard

Identifies and addresses the needs of your company for optimum data quality.

Waarborg als IT-afdeling dat de business stakeholders beslissingen kunnen nemen gebaseerd op informatie uit kwalitatief hoogwaardige databestanden. 

Because nobody can do everything themselves.

One thing is certain. Everything is subject to change. Always and everywhere. That applies to every organization. Certainly those organizations that are involved in the transition to or within the digital world of today.

The helping hand

Organizations must be able to respond quickly to changes in order to continue and expand their success. In the event of major changes and complex issues, it is not always possible to resolve this internally. Then it is good to look for missing knowledge or expertise from outside. NewITera is your ideal partner by deploying our experienced and driven consultants.

 

Om organisaties goed te kunnen adviseren en te begeleiden in verandertrajecten is – naast hoogstaande kennis van bedrijfsprocessen – kennis van IT onontbeerlijk. newITera heeft beide in huis. Mede daarom kiezen steeds meer organisaties voor newITera Management Consultancy.

Look forward by learning from the past

Is there no constant factor in this story? Certainly, our drive to help organizations move forward, to continue your success and to further expand it. By identifying, understanding, tackling and solving challenges, the dynamics within your organization improve. How do we do that? Our people are very experienced, driven, sometimes a little stubborn, but always solution and result oriented.