SAP Management & Hosting

 

 

 

SAP Management & Hosting

Assessments

Because "assumption is the mother of all f **** - ups".


Assumptions, we use them all. An assumption is an assumption of reality. It helps us to make the world around us clear and to understand it faster.

Het nadeel is dat het een snelle en grove manier van beoordelen is waardoor het ook regelmatig niet klopt. Het newITera IT-assesment-programma helpt jou om te meten en te begrijpen welke pijnpunten direct kunnen worden aangepakt en welke mogelijkheden er zijn om direct optimalisatie in je processen te behalen.

Identificeer de belangrijkste stakeholders binnen je organisatie en maak een “organisatie catalogus” waarin belangrijke details worden vastgelegd over prioriteiten, lopende initiatieven alsmede belangrijke prestatie-indicatoren om thema’s te identificeren en vertrouwen op te bouwen. Hierdoor creëer je vermogen om businessbehoeften vanuit IT perspectief te adresseren.

PMO Assessment

Optimaliseer uw projectportfolio processen en resourcegebruik! We helpen u inzichtte verkrijgen in de huidige sterke en zwakke punten gevolgd door een diepgaande analyse resulterend in een maatwerk roadmap van praktische en gepriotieerde verbeteracties om uw PPM-organisatie te optimaliseren. Deze verbeteracties zijn afgestemd op organisatorische doelstellingen en zullen daarbij  optimaal gebruik maken van de beschikbare resourcecapaciteit.

Core IT Process Assessment

Our assessment, starting with a survey, will measure, map and prioritize the most critical IT functions and/ or processes of your organization as well as current effectiveness, organizational interests and ownership. Receive and analyze the evaluations of process owners and teams on the current maturity of the linked IT processes and together create a plan for future improvements.

 

Reporting & Analytics Scorecard

Beoordeel de tevredenheid van de business verantwoordelijken in relatie tot  Reporting & Analytics!

De IT afdeling ontbeert vaak diepgaand inzicht in de business behoefte rondom Reporting & Analytics. Zorg voor een optimalisatie en verschaf de business  “game-changing” inzichten.

Data Quality Scorecard

Identifies and addresses the needs of your company for optimum data quality.

Waarborg als IT-afdeling dat de business stakeholders beslissingen kunnen nemen gebaseerd op informatie uit kwalitatief hoogwaardige databestanden.