Because nobody can do everything themselves.

One thing is certain. Everything is subject to change. Always and everywhere. That applies to every organization. Certainly those organizations that are involved in the transition to or within the digital world of today.

The helping hand

Organizations must be able to respond quickly to changes in order to continue and expand their success. In the event of major changes and complex issues, it is not always possible to resolve this internally. Then it is good to look for missing knowledge or expertise from outside. NewITera is your ideal partner by deploying our experienced and driven consultants.

 

Om organisaties goed te kunnen adviseren en te begeleiden in verandertrajecten is – naast hoogstaande kennis van bedrijfsprocessen – kennis van IT onontbeerlijk. newITera heeft beide in huis. Mede daarom kiezen steeds meer organisaties voor newITera Management Consultancy.

Look forward by learning from the past

Is there no constant factor in this story? Certainly, our drive to help organizations move forward, to continue your success and to further expand it. By identifying, understanding, tackling and solving challenges, the dynamics within your organization improve. How do we do that? Our people are very experienced, driven, sometimes a little stubborn, but always solution and result oriented.

Analytics Strategy

Because everyone wants to be able to look into the future.
Based on a complete and well-considered strategy, you design your analytics architecture that forms the basis of the analytics activities.

That is what we do.

Several questions…

To be able to make a complete inventory of your analytics strategy, we first have to find the necessary information.

Wat wil je precies weten? Voor welk doel? Aan welke informatie hebben de verschillende onderdelen van je organisatie behoefte? Wat moet je daarvoor meten? Waar haal je de meest relevante data vandaan? Hoe ga je het geheel structureren en inrichten?

In de cloud? On site? Wie doet dat voor je? Hoe voldoe je hierbij aan de GDPR-regelgeving? Wie heeft toegang tot welke informatie? Hoe snel wil je toegang hebben tot de juiste informatie? Wat zijn hiervan de kosten? Hoe optimaliseer je het gebruik? Hoe zet je je data om tot samenhangende, inzichtelijke en bruikbare informatie?

One answer: newITera!

Alle kennis die nodig is om een passende strategie te ontwerpen, ontwikkelen en in te richten heeft newITera in huis. Alle ingrediënten om de meest passende infrastructuur te bouwen. Alle knowhow om de juiste data te verzamelen, interpreteren en vertalen tot waardevolle informatie. Alle expertise en passie om een ingewikkeld traject succesvol te begeleiden. Alle kennis om onze opdrachtgever te ontzorgen en te voorzien van de meest relevante informatie die je helpt bij het vergroten van jouw succes. Of je vraag nu relatief eenvoudig is, of dat je je organisatie wil optuigen voor Industry 4.0, newITera is er voor jou.

Big Data

Because bigger is better (in this case).
Information obtained from data forms the core of making business decisions: data-driven decision making.

More and more information is being collected that often comes from a multitude of sources. As a result, this data no longer fits into a simple database. That ever-increasing amount of data must be integrated into data sets to enable proper analysis. If that is the case, we speak of Big Data.

De zes V’s van Big Data

  1. Volume (Wat is de hoeveelheid data?
  2. Variety (Wat is de diversiteit van de data; waar komt deze vandaan en in welke mate is deze gestructureerd?)
  3. Velocity (Met welke snelheid kan de data worden gegenereerd en verwerkt?)\
  4. Value (Wat is de waarde van de data?)
  5. Veracity (Hoe betrouwbaar en nauwkeurig zijn de verschillende types data?)
  6. Variability (Hoe variabel is de structuur van data?)

 

The four forms of Analytics:

  1. Descriptive analytics behandelt de vraag wat er in het verleden gebeurd is en maakt een statistische beschrijving van je data, zodat je hierin patronen kunt vinden.
  2. Bij Diagnostic analytics gebruik je statistiek om uit te zoeken waarom iets gebeurd is.
  3. Bij Predictive analytics zet je statistiek in om op basis van data iets in de toekomst te voorspellen.
  4. Prescriptive analytics gaat over het geautomatiseerd vinden van de beste oplossing, optie of keuze op basis van de informatie die uit je data tevoorschijn is gekomen.

"Today is your opportunity to build the tomorrow you want."

- Ken Poirot

"Never start a business just to make money, Start a business to make a difference."

"A person who feels appreciated will always do more than what is expected."

Data Management

Because your data does not organize itself.
The right data + the right technology + the right interpretation = the most valuable information.

Maar hoe manage je je data zo, dat deze altijd actueel, relevant, veilig en bruikbaar is? Om je data goed te kunnen onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen, moet deze correct worden gecontroleerd, gemonitord, aangepast op mutaties en verrijkt met nieuwe bronnen. Alleen op deze manier is je data betrouwbaar en op het juiste moment (of zelfs continu) beschikbaar voor het uitvoeren en verbeteren van bedrijfsprocessen, het nemen van managementbeslissingen en voor het bijsturen van de huidige koers of het uitzetten van een nieuw te varen koers.

Collecting data is not that complicated.

Het verzamelen van de juiste data en deze zo verwerken en interpreteren dat de informatie die hieruit voortkomt bruikbaar is voor operationele én strategische doelstellingen, dat is de kunst.

Enterprise Integration

So it will all start making sense.

How do you connect existing and new systems in an efficient and correct way so that they work optimally together?

 

Hoe knoop je alles zo aan elkaar dat het een overzichtelijk en uiterst doeltreffend geheel wordt, waaruit je zo eenvoudig mogelijk de juiste data genereert? In veel gevallen wordt data tegenwoordig verzameld in een data lake, een omgeving waarin de data van verschillende systemen en bronnen samenkomt. Natuurlijk is het zaak ervoor te zorgen dat de nieuwe data die je verzamelt in je lake goed geïntegreerd wordt met je bestaande systemen. Daarnaast moet je je lake goed beheren om te voorkomen dat het een data swamp wordt, waarin alle zorgvuldig verzamelde informatie langzaam wegzakt in de modder en niet meer bruikbaar is.

Our consultants are happy to help you unravel your current system landscape, analyze where new bridges have to be built and which knots need to be made.

Proud partner of:

newITera.
We ask the right questions.