Selecteer een pagina

Omdat de lamp altijd moet blijven branden.

Je klant verwacht van jou, als producent, dat je producten op tijd, met de juiste kwaliteit en hoeveelheid geleverd worden tegen een juiste prijs. Gebeurt dit niet dan ben je de klant kwijt en het risico van een negatief imago in de markt ligt op de loer.

newITera beseft als geen ander dat het implementeren of optimaliseren van het EAM proces een vakgebied is waar bovenal de identiteit/status van de klant leidend is voor de mogelijke aanpak. De volwassenheid van je organisatie is bepalend voor de volgende stappen en integrale aanpak.

Jouw belangrijkste asset

In actuele tijden van hoogconjunctuur is een hoge beschikbaarheidsgraad rand voorwaardelijk. Er worden nóg hogere eisen gesteld aan beschikbaarheid, volume en kwaliteit van het machinepark. Een ambitieuze doelstelling.

Ook hier geldt; voorkomen is beter dan genezen. Elke ongeplande uitval moet voorkomen worden en het aantal geplande stops moet zo laag mogelijk gehouden worden. Het is de uitdaging om het producerende machinepark op kosten efficiënte basis, met een hoge beschikbaarheid en volumecapaciteit alsmede met een hoge kwaliteit te laten produceren.

Streven naar operational exellence

Producenten die bezig zijn met een operational excellence programma zijn beter in staat gestelde doelen te bereiken en een competitief voordeel te creëren ten opzichte van hun concurrenten. Ze hebben een sluitend inzicht op- en houden de potentie van- je assets. Nu en in de toekomst. Toekomstige investeringen in het machinepark zijn hierdoor ruim van tevoren helder en zorgen dat onaangename en onaangekondigde investeringen uitblijven.

Preventief vs reactief

Een ander sprekend voorbeeld van operational excellence is de inrichting van preventieve onderhoudsprogramma’s voor de vooraf geïdentificeerde kritische assets. Er kan als producent vandaag niet meer volstaan worden door enkel storingsonderhoud uit te voeren.

De kosten van preventieve onderhoudsprogramma’s zijn relatief hoog en als producent ben je structureel op zoek naar mogelijkheden om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Dit gebeurt onder andere middels het continue proces van het optimaliseren van de onderhoudsprogramma’s. Dit gebeurt op basis van eigen kennis, maar ook kennis die gedeeld wordt met fabrikanten van equipment en andere gebruikers door de inzet van “Intelligence Asset Network” systemen.

Een stap verder is om middels conditioneel en predicatief onderhoud de algehele conditie van een asset of eventueel een aankomende storing te bepalen en kan er onderhoud op maat uitgevoerd worden.

Contract management

De beschikbaarheid van eigen monteurs
met specialistische kennis van steeds ingewikkelder geworden assets is al jaren
dalend. Producenten zijn genoodzaakt om leveranciers in te schakelen die de
ontbrekende capaciteit kunnen aanvullen en over de juiste specialistische
kennis beschikken. Contract management binnen het
onderhoudsproces om de vinger aan te pols te houden betreffende de kosten die
gepaard gaan met het inhuren van deze leveranciers wordt daarom steeds belangrijker

Gelijk naar de 5 de versnelling in één stap ? Forget it! newITera helpt u om met behulp van de nieuwste technologieën en inzichten kleinschalig te beginnen. Vervolgens kan dit versneld uitgebouwd worden door de inzet van sensoren, IoT, data-lakes, data science, mobile apps,  Artificial Intelligence (AI)  of andere onderdelen binnen Industry 4.0.

newITera helpt je middels assesments inzicht te geven in wat er moet gebeuren om de door jou als klant gewenste doelstellingen te bereiken.  We leveren een evaluatie, strategie en een plan van aanpak op basis van de huidige situatie.

newITera, omdat voorkomen beter is dan genezen.
Dat is wat we doen. Dat is waar we voor staan.