Selecteer een pagina

Het slot op jouw IT deur.

Security-lek; het zal zo’n vaart wel niet lopen… Herken je deze uitspraak? Enkel het feit dat je nog geen security lek binnen je organisatie hebt geïdentificeerd, betekent niet dat je omgeving ook daadwerkelijk secure is.

Het is geen kwestie óf er een beveiligingslek binnen jouw organisatie opduikt, maar enkel de vraag wanneer. Technologie verfijning in hacking technieken, uitbreiding van hacking drijfveren (van oorspronkelijk financiële tot actueel vaak sociale, politieke of strategische) hebben geresulteerd in organisaties die steeds vaker geconfronteerd worden met grote veiligheidsrisico’s.

Kom met een beveiligingsplan

Elke organisatie heeft een informatie-beveiligingsprogramma nodig om haar systemen en assets te beschermen. Een goed security programma kenmerkt zich door pro activiteit in het dichten van (mogelijke) beveiligingslacunes, omdat onwetendheid nooit gelukzalig is. Zeker in een integrale ERP-omgeving als SAP.

Het uitvoeren van een nauwkeurig assessment van uw huidige beveiligingsoperaties
en de volwassenheid hiervan kan uiterst moeilijk zijn als je niet niet weet
wat of hoe je dit moet beoordelen; vaak is dit assessment pas het startpunt. Uiteindelijk verwacht het hoger management dat er adequate security doelen zijn vastgesteld en er een robuust plan voorhanden is voor de manier waarop ze zullen worden gehaald.

Begin klein, maar start nu

Effectief IT-management benadert hun beveiligingsstrategie vanuit het besef dat aanvallen op hun organisatie zullen plaatsvinden. Het opbouwen van een strategie rond deze veronderstelling stelt het beveiligingsteam in staat de hiaten in de huidige aanpak te onderkennen en begrijpen en proactief te worden versus reactief. Bijvoorbeeld met het toepassen data-encryptie, het voorkomen van (te) veel SAP- autorisaties of de eerste stappen richting een security certificering.

newITera Security, omdat voorkomen beter is dan genezen.