Selecteer een pagina

Omdat “assumption the mother of all f****-ups” is.

Aannames, we gebruiken ze allemaal. Een aanname is een veronderstelling van de realiteit. Het helpt ons om de wereld om ons heen overzichtelijk te maken en om het sneller te begrijpen.

Het nadeel is dat het een snelle en grove manier van beoordelen is waardoor het ook regelmatig niet klopt. Het newITera IT-assesment-programma helpt jou om te meten en te begrijpen welke pijnpunten direct kunnen worden aangepakt en welke mogelijkheden er zijn om direct optimalisatie in je processen te behalen.

Identificeer de belangrijkste stakeholders binnen je organisatie en maak een “organisatie catalogus” waarin belangrijke details worden vastgelegd over prioriteiten, lopende initiatieven alsmede belangrijke prestatie-indicatoren om thema’s te identificeren en vertrouwen op te bouwen. Hierdoor creëer je vermogen om businessbehoeften vanuit IT perspectief te adresseren.

PMO Assessment

Optimaliseer uw projectportfolio processen en resourcegebruik!

We helpen u inzichtte verkrijgen in de huidige sterke en zwakke punten gevolgd door een diepgaande analyse resulterend in een maatwerk roadmap van praktische en gepriotieerde verbeteracties om uw PPM-organisatie te optimaliseren.

Deze verbeteracties zijn afgestemd op organisatorische doelstellingen en zullen daarbij  optimaal gebruik maken van de beschikbare resourcecapaciteit.

Core IT Process Assessment

Ons assessment, startend met een survey, zal de meest kritieke IT-functies/processen van uw organisatie alsmede de actuele effectiviteit,organisatiebelang en eigenaarschap meten, in kaart brengen en prioriteren. Ontvang en analyseer de evaluaties van proceseigenaren en teams over de actuele volwassenheid van de gekoppelde IT-processen en creëer samen een plan voor toekomstige verbeteringen.

 

"Today is your opportunity to build the tomorrow you want."

- Ken Poirot

"Never start a business just to make money, Start a business to make a difference."

"A person who feels appreciated will always do more than what is expected."

Reporting & Analytics Scorecard

Beoordeel de tevredenheid van de business verantwoordelijken in relatie tot  Reporting & Analytics!

De IT afdeling ontbeert vaak diepgaand inzicht in de business behoefte rondom Reporting & Analytics. Zorg voor een optimalisatie en verschaf de business  “game-changing” inzichten.

Data Quality Scorecard

Identificeert en adresseert de behoeften van uw bedrijf voor optimale gegevenskwaliteit! Waarborg als IT-afdeling dat de business stakeholders beslissingen kunnen nemen gebaseerd op informatie uit kwalitatief hoogwaardige databestanden.

Proud partner of:

newITera.
Wij stellen de juiste vragen.