Selecteer een pagina

Omdat “assumption the mother of all f****-ups” is.


Aannames, we gebruiken ze allemaal. Een aanname is een veronderstelling van de realiteit. Het helpt ons om de wereld om ons heen overzichtelijk te maken en om het sneller te begrijpen.

Het nadeel is dat het een snelle en grove manier van beoordelen is waardoor het ook regelmatig niet klopt. Het newITera IT-assesment-programma helpt jou om te meten en te begrijpen welke pijnpunten direct kunnen worden aangepakt en welke mogelijkheden er zijn om direct optimalisatie in je processen te behalen.

Identificeer de belangrijkste stakeholders binnen je organisatie en maak een “organisatie catalogus” waarin belangrijke details worden vastgelegd over prioriteiten, lopende initiatieven alsmede belangrijke prestatie-indicatoren om thema’s te identificeren en vertrouwen op te bouwen. Hierdoor creëer je vermogen om businessbehoeften vanuit IT perspectief te adresseren.

PMO Assessment

Optimaliseer uw projectportfolio processen en resourcegebruik! We helpen u inzichtte verkrijgen in de huidige sterke en zwakke punten gevolgd door een diepgaande analyse resulterend in een maatwerk roadmap van praktische en gepriotieerde verbeteracties om uw PPM-organisatie te optimaliseren. Deze verbeteracties zijn afgestemd op organisatorische doelstellingen en zullen daarbij  optimaal gebruik maken van de beschikbare resourcecapaciteit.

Core IT Process Assessment

Ons assessment, startend met een survey, zal de meest kritieke IT-functies/processen van uw organisatie alsmede de actuele effectiviteit,organisatiebelang en eigenaarschap meten, in kaart brengen en prioriteren. Ontvang en analyseer de evaluaties van proceseigenaren en teams over de actuele volwassenheid van de gekoppelde IT-processen en creëer samen een plan voor toekomstige verbeteringen.

 

Reporting & Analytics Scorecard

Beoordeel de tevredenheid van de business verantwoordelijken in relatie tot  Reporting & Analytics!

De IT afdeling ontbeert vaak diepgaand inzicht in de business behoefte rondom Reporting & Analytics. Zorg voor een optimalisatie en verschaf de business  “game-changing” inzichten.

Data Quality Scorecard

Identificeert en adresseert de behoeften van uw bedrijf voor optimale gegevenskwaliteit!

Waarborg als IT-afdeling dat de business stakeholders beslissingen kunnen nemen gebaseerd op informatie uit kwalitatief hoogwaardige databestanden. 

Omdat niemand alles zelf kan.

Eén ding staat vast. Alles is aan verandering onderhevig. Altijd en overal. Dat geldt voor iedere organisatie. Zeker die organisaties die zich begeven in de transitie naar of binnen de digitale wereld van nu.

De helpende hand

Organisaties moeten snel op veranderingen kunnen inspelen om hun succes te kunnen continueren en verder uit te bouwen. Bij grote veranderingen en complexe vraagstukken lukt het niet altijd dit intern op te lossen. Dan is het goed te zoeken naar een ontbrekende kennis of expertise van buitenaf. newITera is door het inzetten van onze ervaren en gedreven consultants jouw ideale partner.

 

Om organisaties goed te kunnen adviseren en te begeleiden in verandertrajecten is – naast hoogstaande kennis van bedrijfsprocessen – kennis van IT onontbeerlijk. newITera heeft beide in huis. Mede daarom kiezen steeds meer organisaties voor newITera Management Consultancy.

Blik naar voren door te leren van het verleden

Is er dan geen constante factor in dit verhaal? Jazeker wel, onze drive om organisaties vooruit te helpen, jouw succes voort te zetten en verder uit te bouwen. Door uitdagingen te inventariseren, te doorgronden, aan te pakken en op te lossen, verbetert de dynamiek binnen jouw organisatie. Hoe we dat doen? Onze mensen zijn zeer ervaren, gedreven, soms een tikkeltje eigenwijs, maar altijd oplossings- en resultaatgericht.