Download Observer

Met onze download monitoring tool geven we de mogelijkheid alle downloads automatisch te monitoren.

Gratis Consult

Download Observer

In mei 2016 is de Europese privacy verordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (General Data Protection Regulation, GDPR) in werking getreden. Er gelden hoge boetes bij het niet melden van een datalek. Tot 25 mei 2018 krijgen organisaties de tijd dit te implementeren.

Het beschermen van data en het vrij kunnen werken met de data staan haaks op elkaar. In SAP wordt toegang tot data ingeperkt door autorisatie. Klanten stellen zelf in hoe dat moet werken, wie de data mag zien en wie niet. Daarbij wordt heel vaak vergeten dat er ook analytische toegang is voor beheerdoeleinden. Dit wordt met de SAP transactie SE16 gedaan. Voor analyse is dat erg handig, maar het is tevens een potentieel datalek omdat alle SAP-tabellen gedownload kunnen worden. SE16 kan ingeperkt worden, maar dan is analyse ook niet meer mogelijk. Het is niet mogelijk verschil te maken tussen werken met data en het kwaadaardig downloaden van alle tabellen.

Het antwoord is SAST Download Observer.

SAST Download Observer ziet alle manieren van data-extractie uit het SAP-systeem en kan deze eventueel stoppen.

Dit is wat Download Observer kan:

– logging van downloads via SAP GUI of SAP mail
– extractie via klantspecifieke programma’s
– herkenning van bepaalde woorden of bankrekeningnummers
– detectie van downloads boven een bepaalde grootte
– registratie van alle downloads
– stoppen van specifieke downloads
– vrijgave van downloads

Met Download Observer kan men wel het verschil maken tussen werken met data en het direct downloaden van hele tabellen.

Live Demo Aanvragen

Wilt u kort met een Newitera expert sparren over uw vraagstuk en tevens een live demo zien van de SAST GRC Suite? Laat uw gegevens achter en één van onze experts maakt een afspraak met u van 45 minuten. Deze kennismaking is volledig vrijblijvend.

Live Demo Aanvragen

Wilt u kort met een Newitera expert sparren over uw vraagstuk en tevens een live demo zien van de SAST GRC Suite? Laat uw gegevens achter en één van onze experts maakt een afspraak met u van 45 minuten. Deze kennismaking is volledig vrijblijvend.

SAP Consultancy | Download Observer | Newitera