Nieuws

De ervaring van onze medewerkers ligt grotendeels op het gebied van SAP en deze ervaring is opgedaan tijdens intensieve consultancytrajecten bij grote, nationaal en internationaal opererende organisaties.

Predicting SAP BI

7/12/2015

S4HANA

 Afgelopen februari kondigde SAP groots de introductie S4HANA aan. Een radicaal herontwerp van alle producten die zich over een lange periode hebben ontwikkeld (FI, CO, SRM, CRM, SD etc.) tot wat het vandaag de dag is. De belangrijkste driver van deze vernieuwing is het nieuwe database platform waar deze applicaties op worden gebouwd: SAP HANA.

Traditioneel wordt een onderscheid gemaakt tussen transactionele- of OLTP systemen (bijv. SAP FI) en analytische- of OLAP systemen (bijv. SAP BI). Deze splitsing was vooral technisch van aard en komt voort uit de gedachte dat het gebruik van data in de twee verschillende systemen een andere manier van opslaan van de data behoeft.  Transactionele systemen zijn sterk in beweging en data moet dus vaak gemuteerd worden. De data wordt zo opgeslagen dat deze snel is op te vragen en snel gewijzigd kan worden. Data uit OLAP systemen wordt daarbij weinig gewijzigd en kan dus optimaal worden opgeslagen, zodat er eenvoudig en snel analyses uit te voeren zijn op grote hoeveelheden data.

Een van de kerninzichten tijdens de ontwikkeling van het HANA platform was dat in de praktijk OLTP en OLAP omgevingen veel minder afwijken in gebruik dan men in eerste instantie zou verwachten Veel data in OLTP omgevingen wordt niet of nauwelijks gemuteerd. Dit inzicht, in combinatie met de opkomst van technische vooruitgangen op het gebied van in-memory technieken, heeft er toe geleid dat men een missie is gestart de twee werelden steeds verder naar elkaar toe te brengen. Met andere woorden: analytische mogelijkheden worden steeds meer een integraal onderdeel van het transactionele systeem. Tijdens de presentatie in februari werd Real-time analytics dan ook gepresenteerd als een integraal onderdeel van de nieuw te ontwikkelen S4HANA suite.

Afbeelding BI

 

Veranderingen in werkzaamheden

In de afgelopen jaren is de rol van BI consultant al sterk veranderd. In het verleden werd een groot deel van de tijd die in projecten werd gestopt, besteed aan het oplossen van performance problemen. Voor de gebruikers die zijn overgestapt op SAP HANA is een groot deel van die problemen steeds vaker verleden tijd.  In toekomstige releases worden steeds meer van de bestaande performance problemen opgelost door het laden en rapporteren van data efficiënter af te laten handelen in de HANA database.

Met de upgrade naar 7.4 wordt ook een belangrijke stap gemaakt in het vereenvoudigen van het datamodel, waardoor het mogelijk wordt sneller en eenvoudiger datamodellen neer te zetten en te onderhouden.

Dit alles betekent dat steeds minder energie verspild wordt aan randzaken en dat de focus steeds meer wordt verlegd naar de ware toegevoegde waarde van een BI consultant: het  samenwerken met de klant om data om te zetten in waardevolle informatie die de gebruiker in staat stelt zijn business te sturen.

 

Wat zijn de uitdagingen van de toekomst?

Met de release voor S4HANA wordt een deel van de traditionele activiteiten in SAP BI geïntegreerd in de SAP HANA standaard oplossing. Voorbeelden zijn het extraheren van werklijstjes, standaard analyses aangeboden in S4HANA.  Echter de moderne tijd brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee die aandacht vragen.

  1. Cloud/Software-as-a-service: waar SAP BW vroeger werd ingezet om te rapporteren op de SAP data zijn er in de loop van de jaren steeds meer niet-SAP bronnen aangesloten op het datawarehouse. Daarnaast hebben veel klanten in de afgelopen jaren een software-as-a-service strategie omarmd. Waar vroeger nog veel bedrijven een ‘SAP-tenzij’ beleid hanteerden, zien we nu dat er per oplossing wordt bekeken, welke software de bedrijfsstrategie het beste kan ondersteunen. Dit kan SAP zijn, maar er worden ook vaak keuzes gemaakt voor andere leveranciers. In combinatie met het feit dat er steeds meer data gegenereerd wordt door de opkomst van sociale media, internet of things, machine data etc. neemt het aantal bronnen en daarmee de complexiteit en maatwerk van het datawarehouse toe.
  2. Datakwaliteit: met veel verschillende leveranciers van data is de kans op vervuiling in het datawarehouse groter. Met veel verschillende bronnen die vaak met eigen masterdata werken, is de kans op vervuiling van het datawarehouse groter. Daar tegenover staat dat klanten steeds meer behoefte krijgen om de data uit verschillende bronnen met elkaar te combineren in rapportages. Door middel van masterdata management en ETL tooling zal de data volgens vaste regels “geschoond” moeten worden om alle zaken logisch tegen elkaar af te kunnen gaan zetten.
  3. Integratie: alhoewel met de introductie van S4Hana het fysiek laden van data binnen het SAP landschap steeds meer een ding uit het verleden zal worden, is dit in een cloud omgeving een steeds belangrijker punt. Steeds meer bronnen zullen near-realtime ontsloten moeten worden naar de HANA database. Daarbij speelt systeem-systeem interfacing een steeds belangrijkere rol in het cloud landschap. Het opbouwen van een datawarehouse op basis van interface berichten in plaats van database koppelingen brengt veel uitdagingen met zich mee.
  4. Bomen en het Bos: met de toename van het datavolume in combinatie met de verscheidenheid aan bronnen neemt de complexiteit van datamodellen toe. Door op verschillende manieren te kijken naar dezelfde dataset bestaat het gevaar dat er verschillende waarheden binnen het bedrijf gaan leven. Er is dus een belangrijke rol voor de BI consultant om binnen het bedrijf consensus te verkrijgen naar welke doorsnede leidend is voor analyse.
  5. Security: Doordat gegevens van meerdere partijen uitgewisseld worden, wordt het lastiger een overzicht te houden wie welke data met welk doel gebruikt. Daarnaast spelen allerlei juridische aspecten een rol waarbij men controle wil houden over de fysieke plek waar de data wordt opgeslagen.
  • Delen

Comments are closed.

Predicting SAP BI | SAP Consultancy